1. habilitering

  habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återvinnas.
 2. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 3. habilitet

  habilitet, egentligen förmåga, juridisk term som innebär att någon själv med rättslig verkan kan förplikta sig.
 4. habil

  habi´l adj. ~t ORDLED: hab-il
  Svensk ordbok
 5. habilitation

  habilitation (till habilitera, se vidare habilitering; jämför tyska habilitieren ’förvärva docentkompetens’) innebär att man styrker (eller förbättrar) sin kompetens till en viss befattning, habiliterar sig; särskilt förvärvande av docentkompetens vid tyskt universitet.
 6. habilitet

  habilite´t subst. ~en ORDLED: hab-il-itet-en
  Svensk ordbok
 7. habilitering

  habilite´ring subst. ~en ORDLED: hab-il-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 8. habilitera sig

  habilite´ra sig verb habiliterade habiliterat ORDLED: hab-il-it-er-ar SUBST.: habiliterande, habilitering
  Svensk ordbok
 9. Jean Anouilh

  Anouilh, Jean, 1910–87, fransk dramatiker.
 10. barn- och ungdomsneurologi med habilitering

  barn- och ungdomsneurologi med habilitering, medicinsk specialitet inom området pediatrik, inrättad 1992, vilken omfattar diagnostik och behandling vid medfödda och förvärvade sjukdomar samt skador i nervsystemet och musklerna.