1. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 2. Homo rudolfensis

  Homo rudolfensis, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) känd från ett fåtal fynd vilka har daterats till en ålder av 1,9–1,8 miljoner år.
 3. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.

 4. Swartkrans

  Swartkrans , grotta nära Krugersdorp i Transvaal, Sydafrika, där mellan 2,6 och 1,5 miljoner år gamla fossil av hominiden Australopithecus robustus påträffats i kalkstensavlagringar jämte fossil av människor ( Homo habilis eller Homo erectus) och tidiga stenredskap.
 5. abilitet

  abilitet, inom psykologin ungefär detsamma som en färdighet, dvs. förmågan att utföra en viss typ av uppgift.
 6. Oldowan

  Oldowan, oldowankulturen, tidigpaleolitisk redskapstradition, bl.a. representerad i det äldsta fyndlagret (Bed I) i Olduvai, Tanzania.
 7. Homo

  Homo är det vetenskapliga namnet på släktet äkta människor.
 8. Turkanasjön

  Turkanasjön, tidigare Rudolfsjön, avloppslös sjö i Östafrika i norra Kenya; ca 8 600 km 2, största djup 73 m.
 9. paleolitikum

  paleolitikum är det arkeologiska namnet på den äldsta och längsta delen av jägarstenåldern.
 10. Koobi Fora

  Koobi Fora, arkeologiskt fyndområde på östsidan av Turkanasjön i norra Kenya.