1. Homo habilis

  Homo habilis, homininart inom släktet äkta människor (Homo) som levde mellan 2,33 och 1,4 miljoner år sedan.

 2. Homo ergaster

  Homo ergaster, hominin art av släktet äkta människor (Homo) som levde i södra och östra Afrika under pleistocen för 1,8–1,3 miljoner år sedan.

 3. Homo rudolfensis

  Homo rudolfensis, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) känd från ett fåtal fynd vilka har daterats till en ålder av 1,9–1,8 miljoner år.
 4. äkta människor

  äkta människor, Homo, släkte homininer med en enda nu levande art, den moderna människan ( Homo sapiens).
 5. Homo

  Homo är det vetenskapliga namnet på släktet äkta människor.
 6. habilitering

  habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återvinnas.
 7. yxa

  yxa, kraftigt huggredskap bestående av ett yxhuvud av sten eller metall försett med en eller två eggar, samt därtill hörande skaft.
 8. Australopithecus garhi

  Australopithecus garhi, art inom släktet Australopithecus som levde för ca 2,5 miljoner år sedan.
 9. paleolitikum

  paleolitikum, äldre stenåldern, arkeologisk period omfattande tiden mellan det att människan började tillverka redskap för ca 2,3 miljoner år sedan och slutet av den senaste istiden för ca 10 000 år sedan, ofta indelad i stadierna tidig-, mellan- och senpaleolitikum.
 10. Homo gautengensis

  Homo gautengensis,möjlig tidig art i släktet Homo som levde i Afrika för 1,9 till cirka 0,6 miljoner år sedan.