1. habilitering

  habilitering, utveckling av ny förmåga till skillnad från rehabilitering, som innebär att förlorad förmåga skall återvinnas.
 2. långtidssjukvård

  långtidssjukvård, vård och omvårdnad under längre perioder på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålderdomssvaghet.
 3. habilitera sig

  habilite´ra sig verb habiliterade habiliterat ORDLED: hab-il-it-er-ar SUBST.: habiliterande, habilitering
  Svensk ordbok
 4. arbetsterapeut

  arbetsterapeut, person som utövar arbetsterapeutiska åtgärder, vilka omfattar både individ och miljö och avser aktiviteter i det dagliga livet.
 5. habilitation

  habilitation (till habilitera, se vidare habilitering; jämför tyska habilitieren ’förvärva docentkompetens’) innebär att man styrker (eller förbättrar) sin kompetens till en viss befattning, habiliterar sig; särskilt förvärvande av docentkompetens vid tyskt universitet.
 6. Hjärtebarnsföreningen

  Hjärtebarnsföreningen, ideell handikapporganisation, vars syfte är att förbättra villkoren för barn och ungdomar som är födda med hjärtfel samt stödja deras föräldrar.