1. habitus

  habitus, medicinsk term: kroppens byggnad, utseende eller allmänna beskaffenhet.
 2. habitus

  habitus, disposition eller beskaffenhet som gör att någon vanemässigt förhåller sig på ett visst sätt.
 3. habitus

  habitus, inom mineralogin en kristalls yttre form.
 4. habitus

  habitus, det helhetsintryck som en organism ger.
 5. habitus

  ha´bitus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: hab-it-us
  Svensk ordbok
 6. Pierre Bourdieu

  Bourdieu, Pierre, 1930–2002, fransk sociolog och kulturantropolog.
 7. habitualtillstånd

  habitualtillstånd (av medeltidslat. habitualis, av latin habitus ’tillstånd’, ’skick’), medicinsk term: vad som är det normala, det vanliga för en viss patient.
 8. kunskapssociologi

  kunskapssociologi, studiet av det mänskliga tänkandets samhälleliga villkor.
 9. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 10. habituell

  habituell´ adj. ~t ORDLED: hab-itu-ell
  Svensk ordbok