1. Peter Hacks

  Hacks, Peter, 1928–2003, tysk författare.
 2. hackspettar

  hackspettar är en fågelfamilj med cirka 200 arter.
 3. hacksilver

  hacksilver, sönderdelade smycken, tenar m.m. som förekommer i depåfynd av vikingatida karaktär (ca 800–1140).
 4. Hacksta

  Hacksta, före detta församling i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län).
 5. hackspettartade fåglar

  hackspettartade fåglar, Piciformes, ordning fåglar som omfattar ca 375 arter i sex familjer och som finns i tempererade och tropiska områden över hela världen utom i den australiska regionen.

 6. hackspett

  hack`spett subst. ~en ~ar ORDLED: hack--spett-en
  Svensk ordbok
 7. Hacke Hackspett

  Hacke Hackspett, engelska Woody Woodpecker, tecknad filmfigur skapad av manusförfattaren Ben Hardaway ( 1897–1957) för den amerikanske producenten Walter Lantz.
 8. större hackspett

  större hackspett är en fågel.
 9. tretåig hackspett

  tretåig hackspett, Picoides tridactylus , art i fågelfamiljen hackspettar.
 10. vitryggig hackspett

  vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos , art i fågelfamiljen hackspettar. Den är 24–26 cm lång och liksom andra brokspettar svart och vit men har nedre delen av ryggen och övergumpen vita.