1. hafnium

  hafnium, metalliskt grundämne, homolog till titan och zirkonium i periodiska systemets grupp 4 (IV A), kemiskt tecken Hf.
 2. hafnium

  haf´nium subst. hafniet el. ~ el. ~et ORDLED: hafni-um-et
  Svensk ordbok
 3. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 4. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 5. jordartsmetall

  jordartsmetall, historiskt betingad benämning på vissa metaller.
 6. Hf

  Hf, kemiskt tecken för grundämnet hafnium.
 7. lantanider

  lantanider, de i period 6 efter lantan följande fjorton grundämnena med atomnummer 58–71, i vilka 4f-orbitalerna fylls med elektroner (se tabell).
 8. rutherfordium

  rutherfordium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 104, kemiskt tecken Rf.
 9. George de Hevesy

  de Hevesy, George, 1885–1966, ungersk-svensk fysiker och kemist.
 10. zirkonium

  zirkonium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 4, titangruppen, kemiskt tecken Zr.