1. Hagar

  Hagar, enligt Första Moseboken 16 en egyptisk slavflicka hos Sara, Abrahams hustru.
 2. Hagar

  Hagar, kvinnonamn av hebreiskt ursprung, troligen med betydelsen ’flykt’.
 3. Hagar Olsson

  Olsson, Hagar, 1893–1978, finlandssvensk författare.
 4. Ħaġar Qim

  Ħaġar Qim, historisk plats i södra Malta; för belägenhet se landskarta Malta.
 5. Haga

  Haga, församling i Göteborgs stift, Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 5 789 invånare (2016).

 6. Haga

  Haga, kunglig lustpark och slott i Solna kommun, Uppland (Stockholms län).

 7. hage

  hage, inhägnad betesmark, vanligen med glest växande lövträd.
 8. Haga

  Haga, tätort i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län), 3 km söder om Enköping; 235 invånare (2016).

 9. hag

  hag, stängsel av ris med öppningar i vilka man placerar snaror för att fånga ripor.
 10. Hage

  Hage, dansk köpmanssläkt, ursprungligen från Stege på Møn, som under 1800- och 1900-talen spelat en framträdande roll i Danmarks ekonomiska, politiska och kulturella liv.