1. hage

  hage, inhägnad betesmark, vanligen med glest växande lövträd.
 2. hagel

  hagel, nederbörd av fast slag som uppstår då en nederbördspartikel omväxlande fryser och smälter på grund av att den bringas att cirkulera upp och ned med vinden upprepade gånger, t.ex. i ett bymoln, innan den slutligen når marken.
 3. Hage

  Hage, dansk köpmanssläkt, ursprungligen från Stege på Møn, som under 1800- och 1900-talen spelat en framträdande roll i Danmarks ekonomiska, politiska och kulturella liv.
 4. hagel

  hagel, inom jakt: de små projektiler som, ofta i stort antal, packas i hagelpatroner och används i hagelgevär.
 5. Hage Geingob

  Geingob, Hage, född 1941, namibisk politiker, premiärminister 1990–2002 och 2012–15, president sedan 2015.

 6. Christopher Hage

  Hage, Christopher, 1848–1930, dansk liberal politiker, grosshandlare i Köpenhamn; jämför släktartikel Hage.
 7. Hagar

  Hagar, enligt Första Moseboken 16 en egyptisk slavflicka hos Sara, Abrahams hustru.
 8. Hagen

  Hagen, stad i delstaten Nordrhein–Westfalen, Tyskland; 186 000 invånare (2014).
 9. Hagebyhöga

  Hagebyhöga, f.d. församling i Vadstena kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 10. hagelgevär

  hagelgevär, hagelbössa, jaktvapen som laddas med hagelpatroner och som är avsett för jakt efter bl.a. rådjur.