1. kallfront

  kallfront, i samband med vandrande lågtryck gränslinje eller övergångszon i atmosfären där en kallare luftmassa tränger undan en varmare.
 2. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 3. nederbörd

  nederbörd, det vatten som i flytande eller fast form tillförs jordytan från atmosfären.
 4. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.
 5. hagel

  ha´gel subst. haglet, plur. ~, best. plur. haglen ORDLED: hagl-et
  Svensk ordbok