1. hagiografi

    hagiografi, helgonbiografi.
  2. hagiografi

    hagiografi [hagiografi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: hagio-graf-in
    Svensk ordbok
  3. Symeon Metafrastes

    Symeon Metafrastes, verksam i Konstantinopel under andra hälften av 900-talet, bysantinsk hagiograf, vanligen men på osäkra grunder identifierad med historieskrivaren Symeon Logo­thetes.