1. ha-ha

  ha-ha, aha, en nedsänkt och på avstånd dold avgränsning av en trädgårds- eller parkanläggning vars syfte är att förhindra tillträde för folk och boskap utan att fördenskull störa utsikten.
 2. haha

  haha [haha´ el. med två huvudtryck] interj. ORDLED: ha--ha
  Svensk ordbok
 3. Sydkorea

  Sydkorea, stat i Östasien.

 4. shah

  shah el. schah [ʃa´] subst. ~en ~er ORDLED: s(c)hah-en
  Svensk ordbok