1. halal

  halal, ḥalāl, det som är tillåtet enligt islamisk rätt.
 2. halveringstid

  halveringstid, beteckning t 1/2, hastighetsmått som används vid förlopp där hastigheten avtar i proportion till den kvarvarande mängden.
 3. halvledare

  halvledare, material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers.
 4. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.
 5. Halland

  Halland, landskap i södra Sverige.

 6. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 7. halakha

  halakha [-xa:], pluralis halakhot, även halaka, halakot, judisk benämning på rabbinernas detaljreglering av Toras (Moselagens) bud i fråga om livsföringen, gudstjänsten, bruken och sederna.
 8. halvledarkomponent

  halvledarkomponent, elektronisk komponent tillverkad i halvledarmaterial och avsedd att användas som t.ex. likriktare, förstärkare, omkopplare, fotodetektor eller ljuskälla.
 9. halvapor

  halvapor, lägre primater, Strepsirrhini, underordning primater med cirka 90 arter fördelade på sju familjer: smålemurer, kattlemurer, vesslelemurer, silkeslemurer och fingerdjur på Madagaskar, galagoer i Afrika och lorier i Afrika och Asien.

 10. Halloween

  Halloween, namnet på allhelgonaafton, 31 oktober, i anglosaxiska länder.