1. halo

  halo, inom meteorologin, se halofenomen.
 2. haloeffekt

  haloeffekt, psykologisk term för ett vanligt bedömningsfel som uppkommer då man efter att ha bedömt en egenskap hos eller prestation av en person positivt (eller negativt), låter detta påverka hur man bedömer personen i andra avseenden.
 3. halogener

  halogener, sammanfattande namn på de fem grundämnena i periodiska systemets grupp 17 (VII B): fluor, klor, brom, jod och astat.

 4. halo

  halo, inom astronomin ett vidsträckt och i huvudsak osynligt yttre massahölje som troligen finns kring de flesta galaxer.
 5. haloklin

  haloklin, vertikal zon i havet där salthalten förändras snabbt med djupet.
 6. halogenerade kolväten

  halogenerade kolväten , kolväten i vilka en eller flera väteatomer ersatts (substituerats) med halogenatomer (fluor, klor, brom, jod).

 7. halogenider

  halogenider, halider, sammanfattande namn på fluorider, klorider, bromider, jodider och astatider.
 8. halofenomen

  halofenomen, optiskt fenomen i atmosfären vilket kan observeras som färgade eller vita ringar, bågar, ytor och ljusfläckar på himlen i vissa vädersituationer.
 9. halofila bakterier

  halofila bakterier, saltälskande bakterier, bakterier som växer i saltinnehållande miljöer.
 10. halogenlampa

  halogenlampa, speciell typ av glödlampa, halogenglödlampa, eller belysningsarmatur med halogenglödlampa.