1. halvkrabba

    halvkrabba, ett traditionellt sätt att mönstra en väv.
  2. krabbasnår

    krabbasnår, mönstrad väv i färg, bestående av en bottenväv med på bottnen inom mönstermotiven flotterande (löst liggande) trådar, som i färg skiljer sig från bottnen.