1. à l’anglaise

    à l’anglaise, en jämförelsevis mjuk och bekväm dräkt, som var på modet i Europa under 1700-talets andra hälft, influerad av de engelska, lantligt inriktade samhällsidealen.
  2. doftlök

    doftlök, Allium ramosum, art i familjen amaryllisväxter.