1. hamn

  hamn är en plats där fartyg kan få skydd mot hårt väder och mot pirater och fiender.
 2. hamn

  hamn, i betydelsen yttre gestalt, skepnad, förekommer i folkloristiska sammanhang ofta i samband med övernaturliga förvandlingar: en människa kan löpa i varghamn, bli i stånd att flyga som en fågel genom att ta på sig en fjäderhamn, byta hamn, dvs. utseende, med en annan människa osv.
 3. hamn

  hamn subst. ~en ~ar ORDLED: hamn-en
  Svensk ordbok
 4. Sveriges Hamn- och Stuveriförbund

  Sveriges Hamn- och Stuveriförbund, SHSF, bransch- och arbetsgivarförbund, sedan 1999 Sveriges Hamnar.
 5. hamna

  hamna (fornsv., troligen ursprungligen ’årtullband’), enhet inom den tidigmedeltida ledungsorganisationen i Danmark och Sverige, huvudsakligen i Mälarlandskapen.
 6. hamnordning

  hamnordning, de ordningsföreskrifter och stadgar som är fastställda för en viss hamn.
 7. hamnavgift

  hamnavgift, avgift, baserad på bruttodräktighet (jämför skeppsmätning), som betalas när ett fartyg ankommer till en hamn.
 8. hamntid

  hamntid, det klockslag då högvatten infaller vid ny- och fullmåne.
 9. hamnskrå

  hamnskrå, speciallag för kronans fiskehamnar, dvs. säsongsfiskelägen i de mellansvenska skärgårdsområdena i Östersjön.
 10. Hamneda

  Hamneda, f.d. församling i Ljungby kommun, Småland (Kronobergs län).