1. Han

  Han, kinesisk dynasti, den andra i ordningen (efter Qin).

 2. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 3. Hansan

  Hansan, Hanseförbundet, från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet ett merkantilt och politiskt förbund mellan tyska köpmän och städer i nordsjö- och östersjöområdena.
 4. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 5. handelsbalans

  handelsbalans, nettot av ett lands export och import av varor.

 6. handelskompanier

  handelskompanier, sammanslutningar av köpmän med syfte att bedriva handel på fjärran länder.

 7. Hannibal

  Hannibal, född 247 eller 246 f.Kr., död 183 f.Kr., karthagisk fältherre, son till Hamilkar Barkas.
 8. handelshinder

  handelshinder, åtgärder som hindrar en fri internationell handel med varor och tjänster.
 9. Hans Christian Ørsted

  Ørsted, Hans Christian, 1777–1851, dansk kemist och fysiker, professor i fysik vid Köpenhamns universitet 1806–29, direktor för Polyteknisk Læreanstalt i Köpenhamn från dess grundande 1829.
 10. handboll

  handboll, bollspel mellan två sjumannalag inomhus och, i mindre omfattning, utomhus.