1. hand

  hand, hos människan övre extremitetens känsel- och griporgan.
 2. Fatimas hand

  Fatimas hand, en stiliserad handliknande symbol med fem fingrar som representerar islams fem pelare (bönen, fastan, trosbekännelsen, vallfärden och allmosan).
 3. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 4. handelsbalans

  handelsbalans, nettot av ett lands export och import av varor.

 5. handsprit

  handsprit, alkoholbaserat desinfektionsmedel som man kan använda för att reducera risken för spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer från sina händer till annan person.
 6. handelshinder

  handelshinder, åtgärder som hindrar en fri internationell handel med varor och tjänster.
 7. handelskompanier

  handelskompanier, sammanslutningar av köpmän med syfte att bedriva handel på fjärran länder.

 8. handboll

  handboll, bollspel mellan två sjumannalag inomhus och, i mindre omfattning, utomhus.

 9. handelsblockad

  handelsblockad, ekonomisk sanktion mot ett land som innebär att handelsförbindelserna med landet avbryts i syftet att förmå detta att ändra sin politik i något avseende.
 10. handelsavtal

  handelsavtal, överenskommelse mellan två eller flera länder om villkoren för handelsförbindelser länderna emellan.