1. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 2. handel

  han´del subst. ~n
  Svensk ordbok
 3. e-handel

  e-handel innebär att man köper och säljer varor och tjänster via internet.

 4. elektronisk handel

  elektronisk handel, se e-handel.
 5. intraindustriell handel

  intraindustriell handel, annan term för inombranschhandel.
 6. multilateral handel

  multilateral handel, handel som bygger på multilateralt avtal eller fördrag.
 7. Svensk Handel

  Svensk Handel, bransch- och arbetsgivarorganisation, bildad 1997 genom samgående mellan Grossistförbundet, Köpmannaförbundet och Handelsarbetsgivarna.
 8. bilateral handel

  bilateral handel, resultat av ett handelsfördrag mellan två länder.
 9. Kongelige grønlandske handel

  Kongelige grønlandske handel , egentligen Den kongelige grønlandske handel, KGH, danskt företag och statsorgan (handelsdirektorat), grundat 1774.
 10. Henry Handel Richardson

  Richardson, Henry Handel, pseudonym för Ethel Florence Lindsay Richardson, 1880–1946, australisk författare.