1. hantering

  hantering betyder inom tekniken allmänt hur man tar hand om material, varor och maskiner.
 2. hantering

  hante´ring subst. ~en ~ar ORDLED: hant-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. pulverteknik

  pulverteknik, analys, tillverkning och hantering av pulver.
 4. mikrografi

  mikrografi, tekniker för framställning och hantering av mikrofilm.
 5. Paul Delvaux

  Delvaux, Paul, 1897–1994, belgisk konstnär, professor i måleri vid konstakademin i Bryssel 1950–62 .
 6. Lars Vilks

  Vilks, Lars, född 1946, konstnär, konstvetare, professor vid Konsthögskolan i Bergen 1997–2003.

 7. lastmagnet

  lastmagnet, elektromagnet för hantering av magnetiskt material, t.ex. vid lastning och lossning av skrot.
 8. godstransport

  godstransport, förflyttning av gods och därmed sammanhängande hantering, t.ex. lastning, lossning, lyftning, vändning och sänkning.
 9. tackel

  tackel, grov talja för hantering av tyngre laster e.d. på segelfartyg.
 10. Baselkonventionen

  Baselkonventionen av 1989 innehåller regler för hantering av farligt avfall och syftar framför allt till minimering av transport av sådant avfall från ett land till ett annat.