1. har

  har, förkortning för hektar som ibland, oegentligt, förekommer i stället för namnet hektar eller beteckningen ha.
 2. Bayan Har

  Bayan Har, berg i mellersta Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 3. Har Gobind Khorana

  Khorana, Har Gobind, 1922–2011, indisk-amerikansk biokemist, verksam vid universitetet i Madison, Wisconsin.
 4. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 5. Harry

  Harry, mansnamn, smekform av engelska Henry.
 6. Hartlepool

  Hartlepool, stad vid Englands nordsjökust, Storbritannien; 89 300 invånare (2016).

 7. hardcore

  hardcore är en genre inom populärmusiken.
 8. harpiska

  harpiska, ursprungligen skämtsam benämning på en inte har-ren stående fågelhund, numera drivande hund som föredrar att driva hare framför annat vilt.
 9. Harrsele

  Harrsele, vattenkraftverk i nedre delen av Umeälven, men uppströms Vindelälvens inflöde.
 10. harju

  harju, yngre delen av den geologiska perioden ordovicium.