1. harmoniera

  harmonie´ra verb ~de ~t ORDLED: harm-oni-er-ar SUBST.: harmonierande, harmoniering; harmoni
  Svensk ordbok
 2. kongruens

  kongruens, i geometrin likhet mellan geometriska figurer så att motsvarande sidor och vinklar är lika stora.
 3. ensemble

  ensemble, två eller flera damplagg burna tillsammans och tillverkade av samma tyg eller tyger som harmonierar i fråga om material och/eller färg.
 4. konkordans

  konkordans, inom geologin: förhållandet att lagren i en lagerföljd är orienterade parallellt med varandra, även benämnt parallellskiktning.
 5. konkordans

  konkordans, inom genetiken: överensstämmelse mellan grupper av individer avseende frekvens av en viss egenskap.
 6. Olle Pettersson

  Pettersson, Olle, 1905–90, målare, utbildad vid Valand i Göteborg.
 7. East African Community

  East African Community, EAC, den östafrikanska gemenskapen, samarbetsorganisation mellan Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi och Sydsudan med säte i Arusha, Tanzania.

 8. cymric

  cymric, brittisk-kanadensisk semilånghårig kattras.

 9. konkordans

  konkordans, alfabetisk lista över de ord eller ting som uppträder i en skrift eller ett författarskap.
 10. Oskar Schlemmer

  Schlemmer, Oskar, 1888–1943, tysk konstnär och scenograf, lärare vid Bauhaus 1921–29, professor vid Konstakademin i Breslau 1929–32 och vid Vereinigte Staatsschulen i Berlin 1932–33.