1. hartser

  hartser, benämning på vissa högmolekylära, naturliga eller konstgjorda organiska ämnen av mycket skiftande sammansättning, främst bestående av hartssyror.
 2. Oliver Hart

  Hart, Oliver, född 1948, brittisk–amerikansk ekonom, professor i nationalekonomi vid Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA).

 3. Gary Hart

  Hart, Gary, född 1936, amerikansk politiker (demokrat).
 4. Herbert Hart

  Hart, Sir Herbert, 1907–92, brittisk rättslärd, författare till bl.a. The Concept of Law (1961).
 5. hart

  hart [ha´rt el. hart´] adv.
  Svensk ordbok
 6. harts

  harts, se hartser.
 7. hartskanal

  hartskanal, hartsgång , långsträckt intercellular i framför allt barr, bark och ved av barrträd.
 8. hartass

  hartass användes förr (t.ex. i skolan) för att stryka ut det som skrivits med krita på svarta tavlan.
 9. hartsros

  hartsros, luddros , luddtörne, Rosa villosa, art i familjen rosväxter.
 10. Hartford

  Hartford, huvudstad i delstaten Connecticut, USA; 124 000 invånare (2016), i storstadsregionen 1,2 miljoner invånare.