1. hassium

  hassium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 108, kemiskt tecken Hs.
 2. Hs

  Hs, kemiskt tecken för grundämnet hassium.
 3. Uno

  Uno, till 1997 provisoriskt kemiskt tecken för grundämnet med atomnummer 108.
 4. unniloctium

  unniloctium, till 1997 det provisoriska namnet på grundämnet med atomnummer 108, kemiskt tecken Uno.
 5. transuraner

  transuraner, grundämnen tyngre än det tyngsta naturligt förekommande grundämnet, uran med protontal Z=92.
 6. copernicium

  copernicium, mycket instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 112, kemiskt tecken Cn.
 7. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 8. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.