1. hast

  hast subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 2. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.

 3. hasta

  hasta, ett ca tre meter långt romerskt stötspjut.
 4. hastigt mod

  hastigt mod, upphetsat tillstånd.
 5. hastighetshöjd

  hastighetshöjd, begrepp använt inom vattenbyggnadskonsten för att specificera en vätskas hastighet.
 6. hastighetsmätare

  hastighetsmätare, mätdon för uppmätning av hastighet hos fordon eller fartyg, dvs. förhållandet mellan tillryggalagd sträcka och motsvarande tid.
 7. hastighetsbegränsare

  hastighetsbegränsare, föreskriven anordning för tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 12 respektive 10 ton) som begränsar den högsta hastighet som fordonet kan framföras med.
 8. hastighetskonstant

  hastighetskonstant, parameter som multiplicerad med ingående koncentrationer enligt massverkans lag ger den kemiska reaktionshastigheten.
 9. hastighetskamera

  hastighetskamera, mobil eller stationär kamera som används av polisen för hastighetsövervakning av fordon på vägarna.
 10. hastighetspotential

  hastighetspotential, storhet som används vid beräkningar inom aerodynamiken och skeppshydromekaniken.