1. hasta

  hasta, ett ca tre meter långt romerskt stötspjut.
 2. hasta

  has`ta verb ~de ~t ORDLED: hast-ar SUBST.: hastande; hast (till 2)
  Svensk ordbok
 3. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.

 4. subsonisk hastighet

  subsonisk hastighet är när något rör sig långsammare än ljudet.
 5. supersonisk hastighet

  supersonisk hastighet är när något rör sig snabbare än ljudets hastighet.
 6. kritisk hastighet

  kritisk hastighet, begrepp i plasmafysiken i samband med jonisation av neutral gas.
 7. hastigt mod

  hastigt mod, upphetsat tillstånd.
 8. hast

  hast subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 9. hastig

  has`tig adj. ~t ORDLED: hast-ig
  Svensk ordbok
 10. hastighet

  has`tighet subst. ~en ~er ORDLED: hast-ig-het-en
  Svensk ordbok