1. hastighet

  hastighet är hur fort någonting rör sig, alltså hur långt någonting kommer på en viss tid.
 2. hastighet

  has`tighet subst. ~en ~er ORDLED: hast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 3. supersonisk hastighet

  supersonisk hastighet är när något rör sig snabbare än ljudets hastighet.
 4. subsonisk hastighet

  subsonisk hastighet är när något rör sig långsammare än ljudet.
 5. kritisk hastighet

  kritisk hastighet, begrepp i plasmafysiken i samband med jonisation av neutral gas.
 6. hastighetshöjd

  hastighetshöjd, begrepp använt inom vattenbyggnadskonsten för att specificera en vätskas hastighet.
 7. hastighetsmätare

  hastighetsmätare, mätdon för uppmätning av hastighet hos fordon eller fartyg, dvs. förhållandet mellan tillryggalagd sträcka och motsvarande tid.
 8. hastighetsbegränsare

  hastighetsbegränsare, föreskriven anordning för tunga lastbilar och bussar (totalvikt över 12 respektive 10 ton) som begränsar den högsta hastighet som fordonet kan framföras med.
 9. hastighetskonstant

  hastighetskonstant, parameter som multiplicerad med ingående koncentrationer enligt massverkans lag ger den kemiska reaktionshastigheten.
 10. hastighetskamera

  hastighetskamera, mobil eller stationär kamera som används av polisen för hastighetsövervakning av fordon på vägarna.