1. Havs- och vattenmyndigheten

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, statlig myndighet för havs- och vattenfrågor.
 2. havstulpaner

  havstulpaner, grupp i kräftdjursunderklassen rankfotingar.
 3. havsströmmar

  havsströmmar, storskaliga, mer eller mindre permanenta, rörelser i havet som orsakas av vind eller densitetsskillnader.
 4. havsplattform

  havsplattform, offshoreplattform,flytande eller bottenfast plattform av stål eller betong med utrustning för t.ex. produktion av gas och olja, prospektering, bostäder eller vindkraftverk.
 5. havsormar

  havsormar, Hydrophiidae, familj kräldjur med ca 50 arter i varma hav mellan Sydafrika och Japan samt i ett bälte österut till Mexico och Ecuador.
 6. havslöpare

  havslöpare, Halobatinae , underfamilj i insektsfamiljen skräddare.
 7. havsbraxenfiskar

  havsbraxenfiskar, Bramidae , familj abborrlika fiskar med 18 arter, som alla lever i öppet vatten i varma och mildtempererade hav.
 8. havslöpare

  havslöpare, Oceanites oceanicus , art i fågelfamiljen stormsvalor.
 9. havssalt

  havssalt , den fasta rest som blir kvar när man avdunstar havsvatten.
 10. havsålar

  havsålar, Congridae , familj ålartade fiskar med ca 130 arter som lever vid bottnen på kontinentalsocklarna i alla hav.