1. mikronäringsämne

  mikronäringsämne, ämne som en växt behöver ta upp i mindre mängd ur sin omgivning för att kunna genomföra sin livscykel.
 2. ackumulation

  ackumulation, växters upplagring av ämnen, upptagna från omgivningen.
 3. blåstång

  blåstång, klotång, hötter, Fucus vesiculosus, art i gruppen brunalger.
 4. fjäderslick

  fjäderslick, Polysiphonia fucoides (synonym P. nigrescens), art i gruppen rödalger.
 5. makrobiotik

  makrobiotik, kostlära som anges ha anknytning till kinesisk filosofi (se yin och yang) och uppges ha som mål att kosten skall harmonisera individen med omgivningen.
 6. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos växter i första hand en störning framkallad av brist på något oorganiskt näringsämne i jorden.
 7. fotosyntes

  fotosyntes, den process genom vilken växter, alger och fototrofa bakterier omvandlar ljus till kemiskt bunden energi.
 8. glasnudlar

  glasnudlar, asiatiska nudlar tillagade av ris- eller vetemjöl, havsalger eller malda mungbönor.
 9. Fredrik Christian Børgesen

  Børgesen, Fredrik Christian, 1866–1956, dansk botanist, assistent vid botaniska museet i Köpenhamn från 1893, bibliotekarie vid Botanisk Haves bibliotek 1900–35.
 10. havsstrand

  havsstrand, i ekologiskt hänseende området mellan lägsta vattenstånd och stormvågornas räckvidd vid högvatten.