1. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 2. Zheng He

  Zheng He, 1371–1435, kinesisk sjöfarare.

 3. He

  He är det kemiska tecknet för helium.
 4. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 5. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 6. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken He.
 7. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 8. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 9. Wei He

  Wei He, flod i mellersta Kina; för belägenhet se landskarta Kina.
 10. Ergun He

  Ergun He, flod i norra Kina; för belägenhet se landskarta Kina.