1. He

  He, kemiskt tecken för grundämnet helium.
 2. Huang He

  Huang He, Huang Ho, Gula floden, flod i Kina; 5 460 km lång, 752 440 km2 avrinningsområde.
 3. Zheng He

  Zheng He, 1371–1435, kinesisk sjöfarare.

 4. Huai He

  Huai He, flod i mellersta Kina mellan de större floderna Chang Jiang och Huang He (Gula floden); 1 000 km lång, 270 000 km 2 avrinningsområde.
 5. solen

  solen, symbol ⊙, den närmaste stjärnan och solsystemets centralkropp.
 6. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 7. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 8. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken He.
 9. Asien

  Asien, jordens största och folkrikaste världsdel, vilken upptar 4/5 av kontinenten Eurasien.

 10. Wei He

  Wei He, flod i mellersta Kina; för belägenhet se landskarta Kina.