1. a

  a, A, den första bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans alpha ( alfa), arabiskans alif och hebreiskans alef.
 2. b

  b, B, andra bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans beta, arabiskans ba och hebreiskans bet.
 3. c

  c, C , den tredje bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet, motsvarande grekiskans gamma, som går tillbaka på ett fornsemitiskt tecken som nu kallas gimel i hebreiskan och jim i arabiskan.
 4. e

  e, E , den femte bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 5. Vetus latina

  Vetus latina, sammanfattande benämning på de gammallatinska bibelöversättningarna, tillkomna före Hieronymus översättning, Versio Vulgata.
 6. d

  d, D , den fjärde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 7. g

  g, G , den sjunde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 8. Pontus Leander

  Leander, Pontus, 1872–1935, orientalist, professor i semitiska språk i Göteborg från 1917.
 9. hebreiska

  hebreiska, semitiskt språk, traditionellt räknat till den nordvästsemitiska gruppen.
 10. Mendele Mojcher Sforim

  Mendele Mojcher Sforim, pseudonym för Shalom Jacob Abramovitj, 1835–1917, rysk-judisk författare.