1. hedonism

  hedonism, inom psykologin en teori som går ut på att det enda mål som människor ytterst har för sina handlingar är att uppnå lust eller lycka (och att undvika olust och lidande) för egen del.
 2. hedersrelaterade brott

  hedersrelaterade brott, benämning på brott som skett i syfte att bevara eller återupprätta en persons, familjs eller släkts påstådda anseende. 

 3. hedersvåld

  hedersvåld, hedersrelaterat våld, se hedersrelaterade brott.

 4. hed

  hed, i ekologisk mening ett växtsamhälle där låga risartade växter eller smalbladiga gräs eller gräsliknande växter förhärskar, ofta med ett bottenskikt av mossor eller lavar; dock undantas liknande vegetation på myrar.
 5. Hedvig Eleonora

  Hedvig Eleonora, född 23 oktober 1636, död 24 november 1715, svensk drottning, dotter till Fredrik III av Holstein–Gottorp och Maria Elisabeth av Sachsen.
 6. Hedvig Charlotta Nordenflycht

  Nordenflycht, Hedvig Charlotta, född 28 november 1718, död 29 juni 1763, författare.

 7. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.

 8. hedersmord

  hedersmord, benämning på mord begångna i syfte att bevara eller återupprätta en persons, en familjs eller släkts påstådda anseende.

 9. Hedvig Elisabet Charlotta

  Hedvig Elisabet Charlotta, 1759–1818, svensk och norsk drottning, se Charlotta.
 10. Hedningarna

  Hedningarna, svensk–finländsk folkmusikgrupp, bildad 1987 av Anders Stake (född 1960), Björn Tollin (född 1955) och Hållbus Totte Mattsson (född 1955).