1. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 2. liberal

  liberal, term som används dels om personer med en allmänt öppen, tolerant, frikostig och reformvänlig attityd, dels om personer med en liberal samhällsåskådning (jämför liberalism).
 3. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 4. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 5. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.
 6. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.
 7. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 8. Dr Jekyll och Mr Hyde

  Dr Jekyll och Mr Hyde är en roman av den brittiske författaren Robert Louis Stevenson.
 9. Anna Maria Lenngren

  Anna Maria Lenngren var en författare som levde i slutet av 1700-talet.
 10. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.