1. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 2. Kristdemokraterna

  Kristdemokraterna, KD, politiskt parti, representerat i riksdagen sedan 1991, nuvarande namn sedan 1996.

 3. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.

 4. Harry S. Truman

  Truman, Harry S., född 8 maj 1884, död 26 december 1972, amerikansk politiker (demokrat), president 1945–53.

 5. integritet

  integritet, upplevelse av att ha ett, och bara ett, jag.
 6. liberal

  liberal, term som används dels om personer med en allmänt öppen, tolerant, frikostig och reformvänlig attityd, dels om personer med en liberal samhällsåskådning (jämför liberalism).
 7. integritet

  integritet, inom folkrätten rätt för en nation att inte få sina gränser kränkta av till exempel främmande flygplan eller u-båtar (nationell integritet).

 8. opera

  opera, drama där texten helt eller delvis sjungs till instrumentalt ackompanjemang.
 9. fängelse

  fängelse är ett straff som innebär att man mister sin frihet.
 10. integritet

  integritet, helgjutenhet, vilket innebär att veta sitt mål och kunna handla efter sin övertygelse och stå emot påtryckningar.