1. hegelian

    hegelia´n subst. ~en ~er ORDLED: hegeli-an-en
    Svensk ordbok
  2. hegelianism

    hegelianism, sammanfattande benämning på de olika riktningar som tar sin utgångspunkt i Hegels filosofi.
  3. hegeliansk

    hegelia´nsk adj. ~t ORDLED: hegeli-an-ska
    Svensk ordbok
  4. Rasmus Nielsen

    Nielsen, Rasmus, 1809–84, dansk filosof, professor i Köpenhamn 1841–83.
  5. Kuno Fischer

    Fischer, Kuno, 1824–1907, tysk filosof, professor i Jena från 1856 och i Heidelberg från 1872.
  6. Johan Vilhelm Snellman

    Snellman, Johan Vilhelm, 1806–81, finländsk författare, filosof och statsman, professor i morallära vid Helsingfors universitet från 1856, senator och chef för finansexpeditionen 1863–68.
  7. Bernhard Elis Malmström

    Malmström, Bernhard Elis, 1816–65, författare, professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria i Uppsala från 1859, ledamot av Svenska Akademien från 1849.
  8. Finland

    Finland, stat i Nordeuropa.

  9. judisk filosofi

    judisk filosofi, benämning på studier av vissa icke fackvetenskapligt bundna, mer allmänna och grundläggande frågeställningar med anknytning till judisk tradition.
  10. Erik Gustaf Geijer

    Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.