1. hej

  hej´ interj.
  Svensk ordbok
 2. hejare

  hejare, detsamma som fallhammare.
 3. hejduk

  hejduk, ursprungligen benämning på en ungersk stam i Transsylvanien, känd för sin ovilja att böja sig under främmande herrar.
 4. Hejnummästaren

  Hejnummästaren, medeltida gotländsk träskulptör, förmodligen av tysk härkomst).
 5. hejderidare

  hejderidare, äldre titel för en underordnad tjänsteman i jägeristaten; även äldre titel på skogvaktare på större gods i Skåne.
 6. hejarsmide

  hejarsmide, smidesförfarande där ämnet formas under inverkan av slag.
 7. Hejaz

  Hejaz , område i Saudiarabien, se Hijaz.
 8. hejarvisa

  hejarvisa, detsamma som pålningsvisa.
 9. Hejnum

  Hejnum, f.d. församling på Gotland.
 10. Hejdeby

  Hejdeby, församling i Visby stift, Gotlands kommun (Gotlands län); 151 invånare (2016).