1. Hel

  Hel, det dystra dödsriket i fornnordisk religion, och även namnet på dess härskarinna med likblått ansikte.

 2. hellenismen

  hellenismen, benämning på en epok i antik historia, med början vid Alexander den stores död 323 f.Kr.
 3. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 4. helgon

  helgon är en person som levt ett liv mycket nära Gud.
 5. heliocentrisk världsbild

  heliocentrisk världsbild innebär att jorden och övriga himlakroppar tänks röra sig kring solen, vilken uppfattas som universums orörliga medelpunkt.
 6. heliga Birgitta

  heliga Birgitta, religiös författare, helgon, se Birgitta.
 7. helig

  helig, ett mångtydigt kärnord, använt som benämning på det som tillhör den gudomliga sfären, ofta i motsättning till profan.
 8. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken He.
 9. helvete

  helvete, benämning på den del av underjorden eller dödsriket som utgör de dödas straffort.
 10. Heliogabalus

  Heliogabalus, Elagabalus (egentligen Varius Avitus Bassianus, som kejsare Marcus Aurelius Antoninus), 203–222 e.Kr., romersk kejsare från 218.