1. Helan och Halvan

  Helan och Halvan, Laurel and Hardy, amerikanskt filmkomikerpar med Oliver Hardy som den överviktiga Helan och Stan Laurel som den tunnare Halvan.

 2. HeLa-celler

  HeLa-celler, celler som 1951 isolerades från en livmoderhalscancer och vilka till skillnad från flertalet andra människoceller förökar sig obegränsat i en cellodling.
 3. heliga Birgitta

  heliga Birgitta, religiös författare, helgon, se Birgitta.
 4. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 5. heligt krig

  heligt krig, krig för religiösa syften.
 6. helig

  helig, ett mångtydigt kärnord, använt som benämning på det som tillhör den gudomliga sfären, ofta i motsättning till profan.
 7. hela

  1he`la adv.
  Svensk ordbok
 8. hela

  3he`la verb ~de ~t ORDLED: hel-ar SUBST.: helande
  Svensk ordbok
 9. hela

  2he`la subst. ~n helor ORDLED: hel-an
  Svensk ordbok
 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.