1. helig ko

  helig ko, något som inte får överges eller offras.
 2. heliga Birgitta

  heliga Birgitta, religiös författare, helgon, se Birgitta.
 3. heligt krig

  heligt krig, krig för religiösa syften.
 4. helig

  helig, ett mångtydigt kärnord, använt som benämning på det som tillhör den gudomliga sfären, ofta i motsättning till profan.
 5. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 6. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, religiöst samfund grundat av Joseph Smith 1830 i USA.

 7. Hel

  Hel, det dystra dödsriket i fornnordisk religion, och även namnet på dess härskarinna med likblått ansikte.

 8. hinduism

  hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien.
 9. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).