1. Helan och Halvan

  Helan och Halvan, Laurel and Hardy, amerikanskt filmkomikerpar med Oliver Hardy som den överviktiga Helan och Stan Laurel som den tunnare Halvan.

 2. Helan går

  Helan går, skålvisa av okänt ursprung, mycket känd och spridd sedan förra hälften av 1800-talet.
 3. helan och halvan

  helan och halvan, första och andra snapsen vid en måltid, fick sitt namn på 1700-talet, då det var vanligt att männen vid inmundigande av brännvinsbordet tog två supar, varvid glaset första gången fylldes till brädden, andra gången till hälften.
 4. helande

  helande, se healing.
 5. Helanderaffären

  Helanderaffären, uppmärksammat rättsfall förorsakat av oegentligheter vid biskopsvalet i Strängnäs stift i början av 1950-talet.
 6. Olle Helander

  Helander, Olle, 1919–76, radioman och musikskribent.
 7. Martin Rudolf Heland

  Heland, Martin Rudolf, 1765–1812, grafiker.
 8. Erik von Heland

  von Heland, Erik, 1894–1973, politiker (bondeförbundare).
 9. halvan

  halvan, en snaps, se helan och halvan.
 10. Dante

  Dante, egentligen Harry A. Jansen, 1883–1955, dansk-amerikansk illusionist.