1. vin

  vin, enligt alkohollagen (2010:1622) en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft samt sådant vin som i framställningen har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.

 2. kvarting

  kvart`ing subst. ~en ~ar ORDLED: kvart-ing-en
  Svensk ordbok
 3. halvbutelj

  hal`vbutelj subst. ~en ~er ORDLED: halv--but-elj-en
  Svensk ordbok
 4. butelj

  butel´j subst. ~en ~er ORDLED: but-elj-en
  Svensk ordbok