1. heliograf

  heliograf, instrument som registrerar antalet soltimmar.
 2. heliograf

  heliogra´f subst. ~en ~er ORDLED: helio-graf-en
  Svensk ordbok
 3. heliografiska koordinater

  heliografiska koordinater, koordinatsystem för att ange solfenomens position på solytan.
 4. solskensautograf

  solskensautograf, instrument som mäter solskenstid, detsamma som heliograf.
 5. solskenstid

  solskenstid, den tid då solstrålningen vid markytan är så stark att den kan registreras med en heliograf.