1. helträdsutnyttjande

  helträdsutnyttjande, tillvaratagande av en större del av ett träds biomassa än enbart kvistade och kapade stamdelar.
 2. heltalsdel

  heltalsdel, det största heltal som inte är större än ett givet reellt tal.
 3. helträda

  helträda, åker som ligger obesådd och bearbetas från vår till sensommar, ofta fram till dess höstsådd kan ske.
 4. helton

  helton, heltonsteg , det större av de två stegen (liten respektive stor sekund) i vårt vanliga tonsystem med tolv toner inom oktaven.
 5. heltalsmetoden

  heltalsmetoden, mandatfördelningsmetod, se d’ Hondts metod.
 6. heltal

  heltal kallas de naturliga talen och deras motsatta tal sammantaget.
 7. heltäckande

  he`ltäckande adj., ingen böjning ORDLED: hel--täck-ande
  Svensk ordbok
 8. heltid

  he`ltid subst. ~en ~er ORDLED: hel--tid-en
  Svensk ordbok
 9. heltäckningsmatta

  he`ltäckningsmatta subst. ~n heltäckningsmattor ORDLED: hel-täck-nings--matt-an
  Svensk ordbok
 10. helton

  he`lton subst. ~en ~er ORDLED: hel--ton-en
  Svensk ordbok