1. hemester

  hemester, semester nära hemmet.

 2. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 3. hem-

  hem-, hemat(o)-, hemo-, som har med blod att göra; blod-.
 4. -hem

  -hem, förhistorisk ortnamnsgrupp med utbredning i ett sammanhängande västligt område i Sverige från södra Halland över Västergötlands slättbygder, Bohuslän och södra Värmland.
 5. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 6. hemistik

  hemistik, vershalva i en med cesur delad vers.
 7. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 8. hemgift

  hemgift, hemföljd, ursprungligen benämning på föräldrars gåva till en son, då denne skulle gifta sig och bilda eget bo.
 9. hemangiom

  hemangiom, ofta förekommande, godartad blodkärlstumör.
 10. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).