1. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 2. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 3. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 4. hemofili

  hemofili, klassisk blödarsjuka, en grupp ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 5. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 6. hem-

  hem-, hemat(o)-, hemo-, som har med blod att göra; blod-.
 7. hemmafru

  hemmafru, gift kvinna som arbetar oavlönat i hemmet och som försörjs av sin make.

 8. hemkunskap

  hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan, se hem- och konsumentkunskap.
 9. hemolys

  hemolys, upplösning av röda blodkroppar (erytrocyter), dvs. skada på deras cellmembran och frisättning av det röda blodfärgämnet (hemoglobin).
 10. hemindustri

  hemindustri, en decentraliserad industriell stordrift, i vilken arbetsgivaren, förläggaren (se förlagssystem), lägger ut arbete som utförs i hemmen.