1. hem

  hem, järn-protoporfyrin, den funktionella delen (prostetiska gruppen) i hemoglobin och andra hemoproteiner, t.ex. myoglobin, peroxidaser och cytokrom b.
 2. hem

  1hem´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: hemm-et
  Svensk ordbok
 3. hem

  2hem´ adv.
  Svensk ordbok
 4. hem-

  hem-, hemat(o)-, hemo-, som har med blod att göra; blod-.
 5. -hem

  -hem, förhistorisk ortnamnsgrupp med utbredning i ett sammanhängande västligt område i Sverige från södra Halland över Västergötlands slättbygder, Bohuslän och södra Värmland.
 6. Vårt Hem

  Vårt Hem, familjetidning, grundad 1921 av Johan Petter Åhlén.
 7. smart hem

  smart hem, bostad med internetanslutet datorsystem för att automatisera och styra tekniska system (hemautomatisering).

 8. LVM-hem

  LVM-hem, statligt vårdhem som kan användas för tvångsvård av personer med missbruk.

 9. Sköna Hem

  Sköna Hem, tidskrift för heminredning, startad 1979 och utgiven med 14 nummer per år av Bonniers Tidskrifter AB.
 10. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.