1. hemliga tvångsmedel

  hemliga tvångsmedel, samlingsnamn på spaningsmetoder som sker utan den övervakades vetskap.

 2. hemligt språk

  hemligt språk, språk som används för att för utomstående dölja vad man talar om.

 3. hemlig rumsavlyssning

  hemlig rumsavlyssning, detsamma som buggning.
 4. hemligstämpling

  hemligstämpling, anteckning på allmän handling som bl.a. säger att denna är hemlig och som hindrar utlämning av handlingen.

 5. hemligt sällskap

  hemligt sällskap, sammanslutning som kännetecknas av den hemlighetsfullhet som omger dess aktiviteter, ibland även dess medlemskap.
 6. hemlig

  hem`lig adj. ~t ORDLED: hem-lig
  Svensk ordbok
 7. hem- och konsumentkunskap

  hem- och konsumentkunskap, hemkunskap, obligatoriskt ämne i grundskolan.
 8. obehörig befattning med hemlig uppgift

  obehörig befattning med hemlig uppgift, brott mot rikets säkerhet som innebär att man, utan uppsåt att gå främmande makt tillhanda, obehörigen anskaffar, befordrar, lämnar eller röjer hemlig uppgift, vilkens uppenbarande för främmande makt kan medföra men för totalförsvaret eller för rikets säkerhet.
 9. hemlighus

  hemlighus, annat namn på avträde.
 10. hemligt utskott

  hemligt utskott, sedvanlig benämning på de ”särskilda deputerade” som kungen enligt 1809 års regeringsform kunde begära av riksdagen att med honom överlägga om ärenden som borde hållas hemliga.