1. hemman

  hemman, äldre benämning för jordbruksfastighet som blivit bokförd i kronans jordeböcker med visst mantalsvärde.
 2. hemman

  hemm`an subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hemm-an-et
  Svensk ordbok
 3. hemmansklyvning

  hemmansklyvning, delning av hemman i två eller flera delar genom arvskifte, försäljning eller donation.
 4. hemmantal

  hemmantal, detsamma som mantal.
 5. hemmansägare

  hemm`ansägare subst. ~n äv. hemmansägarn, plur. ~, best. plur. hemmansägarna ORDLED: hemm-ans--äg-ar-en
  Svensk ordbok
 6. stamhemman

  stamhemman, hemman från vilket jordavsöndring ägt rum.
 7. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 8. besittningsrättshemman

  besittningsrättshemman, äldre benämning på hemman tillhörigt kronan.
 9. mensalhemman

  mensalhemman, hemman som under medeltiden jämte prästgården anslogs till sockenprästens underhåll.
 10. frälsehemman

  frälsehemman, hemman som före grundskatternas avskrivning 1901 genom frihet från grundskatt till kronan intog en särställning.