1. hemsöka

  hem`söka verb hemsökte hemsökt, pres. hemsöker ORDLED: hem--sök-er SUBST.: hemsökande; hemsökelse
  Svensk ordbok
 2. Charles Dickens

  Dickens, Charles, född 7 februari 1812, död 9 juni 1870, brittisk författare.
 3. domens dag

  domens dag, i kristendomen och islam den dag då avgörandet fälls beträffande människans slutliga tillvaro i evigheten.
 4. stora nordiska kriget

  stora nordiska kriget, krig som fördes i norra och östra Europa 1700–21 som följd av den koalition som 1699 ingicks mot Sverige av Sachsen, Danmark och Ryssland.
 5. Beowulf

  Beowulf, den fornengelska litteraturens största och längsta verk, en hjältedikt på 3 182 rader i bevarat manuskript från ca år 1000.
 6. gräshoppor

  gräshoppor, Caelifera, underordning i insektsordningen hopprätvingar.

 7. lidandets problem

  lidandets problem. Lidandet blir ett tankemässigt problem framför allt där det finns en tro på en gudomlig skapelse och en allsmäktig, kärleksfull styrelse av världen.
 8. Egyptens plågor

  Egyptens plågor, de tio hemsökelser som enligt Gamla Testamentet Israels Gud lät drabba en egyptisk farao och hans folk för att förmå dem att släppa Israels folk ur träldomen.
 9. En julsång på prosa

  En julsång på prosa, A Christmas Carol, den första av den engelske författaren Charles Dickens julberättelser, publicerad i december 1843.

 10. brandskattning

  brandskattning, fram till 1600-talet en vanlig metod att under krig pressa fram pengar eller förnödenheter från ett ockuperat områdes befolkning under hot om att annars hemsöka området ”med eld och brand”.