1. hemvist

  hemvist, en persons varaktiga bosättning, se domicil.

 2. hemvist

  hem`vist subst. ~et el. ~en, plur. ~ el. ~er ORDLED: hem--vist-et
  Svensk ordbok
 3. habitat

  habitat, hemvist, boendemiljö, i biologin en arts livsmiljö.
 4. muserna

  muserna (grekiska Mousai), i antik mytologi sångens, musikens och poesins gudinnor, sedermera även lärdomens.
 5. biotop

  biotop, hemvist, boendemiljö, ekologisk term för ett område som kan beskrivas med hjälp av kemiska och fysikaliska faktorer samt vilken vegetationstyp som dominerar i området.
 6. Fantomen

  Fantomen, Dragos, engelska The Phantom, amerikansk tecknad serie.
 7. asar

  asar, de förnämsta gudarna i den germanska mytologin.
 8. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 9. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 10. Njord

  Njord, i fornnordisk religion en av vanerna med hemvist i Noatun, enligt Snorre Sturlassons Edda härskare över havet och vinden, av vissa forskare förknippad med hällristningarnas skeppsmotiv.