1. hen

  hen, detsamma som bryne.
 2. hen

  hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han.
 3. Harald Hen

  Harald Hen, död 1080, dansk kung från 1074, son till Sven Estridsson.
 4. hena

  he`na verb ~de ~t ORDLED: hen-ar SUBST.: henande, hening
  Svensk ordbok
 5. henna

  henna [hen´a el. hen`a] subst. ~n ORDLED: henn-an
  Svensk ordbok
 6. henry

  hen´ry subst., plur. ~, n-genus FÖRK.: H
  Svensk ordbok
 7. hennes

  henn`es pron.
  Svensk ordbok
 8. henne

  henne se hon
  Svensk ordbok
 9. hening

  hening, verkstadsteknisk metod liknande slipning, men utförd med flexibelt infästa henar (brynen) i form av stavar.
 10. hendiadys

  hendiadys ’ett genom två’), stilistisk term för samordning med och av två närmast synonyma ord, vanligen substantiv, för att ge emfas och mera markerad rytm.