1. hen

  hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han.
 2. Henschen

  Henschen, släkt, som härstammar från spelmannen Anders Hensigken (död ca 1665) i Jönköping, född i Trebbin i Brandenburg.
 3. hensbackakulturen

  hensbackakulturen, kultur uppkallad efter en ort i norra Bohuslän.
 4. henselsk ring

  henselsk ring (efter den tyske matematikern Kurt Hensel, 1861–1940), en lokal kommutativ ring R med maximalidealet m där det för varje polynom
  P( x)= xn+a 1 xn−1+...+ an,
  där a 1, ..., an ligger i R, gäller att varje ringelement r 0 som nästan är ett enkelt nollställe till P( x)=0 (dvs.
 5. kvalitativ metod

  kvalitativ metod är ett begrepp för olika sätt att arbeta inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 6. hen

  hen, detsamma som bryne.
 7. svordomar

  svordomar, typ av kraftuttryck som används framför allt i talspråket då talaren förstärker sitt budskap genom att använda tabubelagda ord, t.ex. folkliga termer för avföring, könsorgan och sexuellt umgänge av olika slag.
 8. kvantitativ metod

  kvantitativ metod är ett begrepp för olika sätt att arbeta inom samhällsvetenskaplig forskning. 

 9. amortering

  amortering är en avbetalning på ett lån.
 10. misstänkt

  misstänkt, inom processrätten den som med en viss grad av sannolikhet kan antas vara den som begått ett brott som är föremål för förundersökning.