1. heroer

  heroer, övermänskligt kraftfulla och begåvade män i grekisk myt, religion och litteratur, ofta resultat av föreningen mellan en gudom och en dödlig människa.
 2. heroin

  heroin, diacetylmorfin, substans som tillhör gruppen semisyntetiska opioider.

 3. Herodotos

  Herodotos, ca 484–ca 420 f.Kr., grekisk historiker.

 4. Hero och Leander

  Hero och Leander, kärlekspar i en sengrekisk berättelse, känd främst i Ovidius version.
 5. Herodes den store

  Herodes den store, född ca 73 f.Kr., död mars/april 4 f.Kr., judisk kung över Palestina närmast före Jesu födelse.
 6. Hero

  Hero, hjältinnan i berättelsen om Hero och Leander.
 7. hero

  hero (grekiska hērōs), halvgud i grekisk religion (jämför heroer).
 8. Herons ångkula

  Herons ångkula, en primitiv ångturbin beskriven av Heron i hans Pneumatika ( II:11).
 9. Herodes Antipas

  Herodes Antipas, i evangelierna kallad enbart Herodes, judisk furste.
 10. heroid

  heroid litterär genre, fingerat versbrev från en kvinna till en historisk eller diktad hjälte.